Начало | За корпоративни клиенти | Европейски програми

Европейски програми

Общинска банка АД предлага финансиране на компании спечелили проекти по Европейски програми. Банката подкрепя своите клиенти за усвояване на средствата по проекти, финансирани от евробюджета и държавния бюджет.   

  • Общинска банка АД има сключени споразумения с Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) към Столична община за предоставяне на гаранции. Договорът с ОГФ предоставя благоприятни условия за икономическото развитие на малките и средните предприятия, като насърчава проекти в приоритетни области на икономиката и дава възможност на клиентите на Банката да получат гаранция в размер до 50 % от размера на кредита.
  • Банката има сключен Меморандум за сътрудничество с ДФ „Земеделие“. Меморандумът предоставя възможност за осъществяване на съвместна дейност във връзка с кредитирането на кандидати за подпомагане по схемите и мерките по директни плащания.
  • Схема за оборотно финансиране на Земеделски производители, срещу залог на вземания на субсидия по схеми на Общата селскостопанска политика

ОП „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020)

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020) е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз и по които най-много се кандидатства. Програмата подпомага много различни дейности и е разделена на три основни приоритетни оси – „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, „Енергийна и ресурсна ефективност” и „Техническа помощ”. За повече информация :  http://www.eufunds.bg


Банката разработи и предлага кредит „Иновация“ със следните основни параметри за финансиране на проекти по Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, Инвестиционен приоритет 2.2.Капацитет за растеж на МСП с наименование „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Министерство на икономиката.

 

 

Валутни курсове 27.5.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,78050
Продава 1,85750
Фиксинг на БНБ 1,82839
Купува 1,86840
Продава 1,93840
Фиксинг на БНБ 1,90200
Купува 2,25960
Продава 2,33960
Фиксинг на БНБ 2,29900

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката