Документарни операции

Начало | Корпоративни клиенти | Документарни операции
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Документарно инкасо

Общинска банка АД приема и обработва документи на инкасо, свързани с реализиран износ на стоки, както и документи, получени на инкасо за внос на стоки и услуги.

Инкасовите операции са препоръчителни при клиенти с трайни търговски взаимоотношения и установено доверие. При тази форма на плащане банките не носят отговорност и нямат ангажимент за плащане.

Документарното инкасо не покрива търговски и политически риск, както и риск от неплащане.

Основни видове документарни инкаса:

 • срещу акцептиране на трати;
 • срещу заплащане на документи.

Комисиона за документарно инкасо: 0,20 %, мин. EUR 40,00.

Документарен акредитив

За разлика от документарното инкасо, документарният акредитив представлява ангажимент на банка да плати на купувача определена сума за доставка на стока или извършване на услуга при изпълнение на определени условия (представяне на документи).

Тази форма на плащане основно се използва в случаи, когато:

 • купувачът и продавачът не се познават добре и нямат доверие един към друг;
 • има съмнения относно платежоспособността на купувача;
 • съществува политическа и икономическа нестабилност в страната на купувача.

Общинска банка АД разполага с квалифициран екип, който предлага консултация още преди сключване на търговския договор с цел максимална защита и договаряне на изгодни за клиента условия, както и консултации за изготвяне на документи. Банката предлага предварителна проверка на документи, както и сконтиране на документи по акредитив при спазване на определени изисквания.

Комисиони:

 • за акредитиви, открити от Банката :
  • издаване с парично обезпечение (за всяко тримесечие или част от него) - 0,2 %, мин. EUR 50,00, макс. EUR 1000,00 + EUR 10 такса S.W.I.F.T.;
  • издаване с друг вид обезпечение (за всяко тримесечие или част от него) - 0,30 %, мин. EUR 50,00, макс. EUR 1000,00 + EUR 10 такса S.W.I.F.T.;
  • промяна - EUR 50,00;
 • за акредитиви, получени от друга банка:
  • авизиране: 0,2 %, мин. - EUR 50,00, макс.- EUR 500,00;
  • обработка на документи - 0,10 %, мин. ЕUR 50,00, макс. 100,00 EUR;
  • промяна - EUR 25,00.

Международни банкови гаранции

Международните банкови гаранции се издават с цел гарантиране изпълнението на договорните задължения при външнотърговски сделки по отношение на добро изпълнение или плащане.

Основните видове банкови гаранции, които Общинска банка АД издава са:

 • Гаранция за добро изпълнение
 • Гаранция за участие в търг
 • Гаранция за авансово плащане
 • Гаранция за плащане

Банковата гаранция е вид кредитна сделка.

Банката предлага консултации и разполага с примерни текстове за различните видове гаранции.

Комисиона за издаване на банкова гаранция:

 • при обезпечение с парични средства - 0,25%, мин. EUR 50,00;
 • с друго обезпечение - 0,5%,мин. EUR 50,00.