Сделки с валута

Начало | Корпоративни клиенти | Сделки с валута
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
19.7.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75810 1,83510 1,78941
CHF 1,98140 2,06140 2,02341
GBP 2,28430 2,36430 2,32353
Всички валутни курсове

Общинска Банка АД е активен участник на валутните пазари и извършва касови сделки и търговия по сметка на основните валути.
Общинска банка АД предлага на своите клиенти и контрагенти покупко-продажби на основните чуждестранни валути срещу български левове, както и арбитражни операции с чуждестранни валути.
Банката извършва следните валутни сделки в страната и чужбина:

  • Покупко-продажби на валута срещу левове със спот вальор. При тази сделка валутите се купуват и продават по цени договорени сега, с доставка два дни след датата на договаряне.
  • Покупко-продажби на валута срещу левове с вальор форуърд. По своята същност форуърдът е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т. нар. форуърд курс, без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата.
  • Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута със спот вальор.
  • Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута с вальор форуърд.
  • Суап операции. Суапът е споразумение за размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс, което позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута.
  • Покупко-продажби на опции. Опция дава правото, но не и задължението, да се купи или продаде базовата валута на предварително уговорен валутен курс (цена на упражняване) на определена дата (европейски тип опция) или всеки ден до настъпването на дадената бъдеща дата (американски тип опция). Чрез покупката на опция купувачът минимизира евентуалните си загуби при неблагоприятно движение на валутния курс до размера на платената премия (цената на опцията), като в същото време запазва възможността да спечели от благоприятно движение.
  • Покупко-продажби на фючърси. Фючърсът е стандартизиран договор, търгуван на борсата, за доставка или покупка на определено количество финансов инструмент на фиксирана бъдеща дата по цена, уговорена на датата на сделката.
  • Сделки с благородни метали. Общинска Банка АД е с дългогодишен опит в сключването на сделки на пазарите на благородни метали. Тя предлага на своите клиенти злато и сребро под формата на български национални възпоменателни и чуждестранни инвестиционни монети и други ценности, като поддържа богат асортимент от артикули. В Централно управление и клоновете на банката се предлагат едни от най-популярните златни и сребърни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат.