Ипотечен кредит за българи с доходи от чужбина

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Ипотечни кредити | Ипотечен кредит за българи с доходи от чужбина
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

Предимства

Когато получавате доходи в чужбина, но искате да закупите жилище в България и да го ремонтирате, при нас може да се възползвате от:

 • Изгодни лихвени условия;
 • Дълъг срок на погасяване;
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година;
 • Безплатна застраховка „Живот“ до определен размер на кредита.

Параметри

Валута BGN и EUR
Минимален размер 5 000 BGN/EUR
Максимален размер BGN 500 000 / EUR 250 000
до 65% от пазарната стойност на имота
Минимален срок 1 година (12 месеца)
Максимален срок 25 години (300 месеца)
Годишен лихвен процент от 5.80% - променлив лихвен процент
Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - 1% от разрешения кредит;
 • за оценка на имота - съобразно Тарифата на фирмата-оценител;
 • за предоговаряне при промяна на лихва - 0.95% от размера на остатъчната главница;
 • за предсрочно погасяване - 1% от погасената сума през първите 12 месеца от срока.
Обезпечение Ипотека върху завършен жилищен имот - апартамент, къща, етаж от къща със самостоятелен вход, ателие, гараж, заедно с прилежащите части от земята или правото на строеж.
Възраст на кредитоискател Мин. 23 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита .
Погасяване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски. Кредитополучателят осигурява ежемесечно постъпление по разплащателна сметка в Банката на минимум месечната погасителна вноска плюс 200 (двеста) лева/евро.
Допълнителни услуги
 1. Поддържане на разплащателна сметка в Банката за усвояване и погасяване на кредита, през целия срок на договора;
 2. Сключване и поддържане на имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита, за целия срок на договора.
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
100 000 лева
*пълна отговорност
6.30% 6.64% 25 години 662.76 лева 300 броя 100 310.87 лева 200 310.87 лева
100 000 лева
*ограничена отговорност
9.50% 10.17% 15 години 1044.22 лева 180 броя 89 321.54 лева 189 321.54 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

 • годишен променлив лихвен процент – 6.30% (при избор на "пълна отговорност") и 9.50% (при избор на "ограничена отговорност"). Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6 - месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД.;
 • еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 1.00%;
 • такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 60 лева;
 • такса за проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър – 10 лева без ДДС/година;
 • такса за оценка на имота, предложен за обезпечение – 120 лева.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски
*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, и застраховките на обезпечението.