Начало | Реализирани значими инвестиционни проекти

Реализирани значими инвестиционни проекти

Значими общински проекти, осъществени с финансиране и подкрепа от Общинска банка АД

  Еврооблигационна емисия на Столична община
  Стойност: EUR 50 000 000
  Срок: 3 години
  Проект за разширяване на софийското метро
  Стойност: JPY 12.9 млрд.
  Срок: 30 години
  Проект за рехабилитация на столичния обществен транспорт
  Стойност: EUR 35 000 000
  Срок: 10 години
  Проект за водна концесия на Столична община
  Стойност: EUR 31 000 000
  Срок: 15 години
  Проект за рехабилитация на топлофикационната система на Столична община
  Стойност: EUR 26 000 000
  Срок: 17 години
  Проект за рехабилитация на общинската пътна мрежа в община Стара Загора
  Стойност: BGN 2 000 000
  Срок: 3.5 години
  Проект за изграждане на общински пазари в община Благоевград
  Стойност: BGN 1 700 000
  Срок: 2 години
  Проект за изграждане на общински жилища в община Русе
  Стойност: BGN 1 500 000
  Срок: 1.5 години
  Проект за подмяна на улично осветление в община Шумен
  Стойност: BGN 550 000
  Срок: 2.5 години
  Инвестиционни проекти на община Пазарджик
  Стойност: EUR 2 500 000
  Срок: 5 години
  Реконструкция на родилно отделение в онкологичен диспансер в община Шумен
  Стойност: BGN 1 500 000
  Срок: 3.5 години
  Проект за подобряване управлението на твърди битови отпадъци в община Троян
  Стойност: BGN 350 000
  Срок: 5 години
  Проект за подобряване управлението на твърди битови отпадъци в община Брацигово
  Стойност: BGN 255 000
  Срок: 5 години
  Проект за подобряване управлението на твърди битови отпадъци в община Своге
  Стойност: BGN 382 000
  Срок: 5 години

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката