Начало | За банката | Мерки във връзка с Covid 19 - удължаваме сроковете за приемане на искания за прилагане на облекчаващите механизми за нашите клиенти

Мерки във връзка с Covid 19 - удължаваме сроковете за приемане на искания за прилагане на облекчаващите механизми за нашите клиенти

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Общинска банка АД има готовност да осигури на своите клиенти необходимото спокойствие и стабилност в извънредната ситуация, предизвикана от пандемията от СOVID - 19 и ограниченията свързани с нея. Банката предлага конкретни мерки за прилагане на облекчаващите механизми за обслужване на кредитни задължения, изготвени в рамките на Асоциацията на банките в България и одобрени от Управителния съвет на Българска народна банка

Кредитополучателите, физически и юридически лица, които са засегнати от мерките, свързани с пандемията COVID - 19 и имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, в съответствие със сключения с банката договор, имат възможност от 21 април 2020 г. да кандидатстват за отсрочване на плащанията по кредитите си.

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

От предложените мерки могат да се възползват всички клиенти на банката - физически лица, които:

  • в срок най-късно до 31.03.2021 г. са изявили изрично желание за ползване на облекчени условия, като попълнят искане декларация по образец на банката;
  • удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19;
  • ползват съответния кредитен продукт (имат сключен договор до 31.03.2020 г.) и задълженията им са редовно обслужвани към 01.03.2020 г. или с просрочие не повече от 90 дни.

Механизми за отсрочване на задължения  тук

Канали, по които можете да кандидатствате за ползване на  облекчените условия:

  • по електронен път на имейл на адрес: R_app_form@municipalbank.bg
  • на място в обслужващия ви офис на банката,

Необходими документи за кандидатстване за ползване на облекчените условия:

  1. Попълнено Искане по образец на банката за отсрочване на задължения;

  2. Документи, удостоверяващи затрудненото ви финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19.

За предоговаряне на кредита, свързано с отсрочване на задължения не се дължат такси.

 

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

От предложените мерки могат да се възползват всички клиенти на банката – юридически лица, които:

  • са изразили изрично желание в писмен вид с искане по образец на банката да се възползват от облекченията;
  • са сключили договор за кредитен ангажимент с банката преди 31.03.2020 година;
  • имат задължения, които са били редовни или с просрочие под 90 дни към 01.03.2020 г. и към датата на подаване на искането за разсрочване.

Задължения, за които е подавано и одобрено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подавано искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

Документи се приемат във всички Филиали на Общинска банка АД.

Механизми за отсрочване на задължения  тук

Необходими документи за кандидатстване за ползване на облекчените условия: тук

 

Общинска банка АД напомня на своите клиенти, че носи отговорности за защита на личните данни на своите клиенти след тяхното получаване.  

Всеки клиент, който е избрал да предостави посочените документи чрез изпращането им на електронен адрес, носи отговорност за защита на личните си данни по време на:

1. Съхранението им на личния си компютър;

2. Съхранението на личните си данни в акаунта за електронна поща, който използва;

3. Изпращането на тези данни през системите за електронна поща. Препоръчват се защитени комуникации.

 

 

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката