Сделки с чуждестранни ценни книжа

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

Общинска банка АД извършва за клиентите си - физически лица, следните сделки на пазарите на чуждестранни ценни книжа в страната и чужбина:

  • Покупко-продажби и репо сделки с чуждестранни ценни книжа и посредничество за сключване на такива сделки;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа;
  • Държане на чуждестранни ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Информационни консултантски услуги във връзка с гореизброените дейности.

Тарифа за таксите и комисионните .