Начало | За физически лица | Инвестиции | Сделки на капиталовия пазар

Сделки на капиталовия пазар

Общинска банка АД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Централния депозитар АД и на Българска фондова борса АД - София, което и позволява да бъде участник на българския фондов пазар.

Банката предлага на клиентите си - физически лица, широка гама от услуги на българския капиталов пазар:

  • Покупко-продажби и заемане на акции, корпоративни и общински облигации и компенсаторни платежни средства;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари;
  • Съхранение на ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Информационни услуги, свързани с гореизброените дейности.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката