FATCA

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) или Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задграничните сметки е американски закон, приет от Конгреса на САЩ през 2010 г.

Основната цел на този нормативен акт е да даде на американските данъчни власти възможност да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина.

Република България е в списъка на държавите, които се третират като спазващи FATCA.В тази връзка на 05.12.2014 г.е подписано Междуправителствено споразумение Модел 1 Б, съгласно което всички български финансови институции трябва да идентифицират и да предоставят информация на американските данъчни служби за всички сметки на американските данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са собственост на американски данъкоплатци.

Общинска банка АД би искала официално да Ви информира, че Банката е регистрирана във Федералната служба по приходите на САЩ (IRS) като финансова институция, която ще спазва изискванията на FATCA.

Идентификационния номер (Global Intermediary Identification Number) на банката е: CNIWKM.99999.SL.100

Подписаният формуляр W-8BEN-E, удостоверяващ статут на действителния притежател на доход за целите на облагането с данък при източника в САЩ за Общинска банка АД е достъпен на линка по – долу на тази страница.

W8-BEN-E_2020

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката