Начало | За банката | Обща информация

Обща информация

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Регистриран капитал: 69 362 810 лева, разпределен в  6 936 281 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност BGN 10

Акционери

Банков лиценз:
Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

  • Асоциация на търговските банки в Република България
  • Българска фондова борса АД
  • Централен депозитар АД
  • MasterCard Incorporated

Лицензи:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
  • Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
  • Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка. 

Кореспондентски отношения с над 300 банки от цял свят.

Клонова мрежа:
41 филиала и 6 офиса в 25 области и 35 населени места в страната.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката