ИНДИВИДУАЛНИ (ВИП) КЛИЕНТИ И НЕКЛИЕНТИ ФЛ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

Обхват

Лица, упражняващи свободна професия - с минимум  24 000 лева нетен годишен доход от упражняваната свободна професия

Лица, заемащи  ръководни длъжности в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 2 000 лв. нетен месечен доход

Лица, работещи по трудови и/или служебни правоотношения в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 2 000 лв. нетен месечен доход

Продукти

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Размер на кредита 

до 50 000 лева  

Срок на издължаване на кредита

до 10 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

1. за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

2. за предсрочно погасяване на кредита - без комисиона.

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

            1.      За анализ на кредитоспособност и обезпечение;

            2.      За предоговаряне при промяна на лихвени нива;

      3.   За оценка на имота – съобразно Тарифата на фирмата-оценител;

  1. За проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър;

            5.      За заличаване на ипотека.

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

 

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката