ИНДИВИДУАЛНИ (ВИП) КЛИЕНТИ И НЕКЛИЕНТИ ФЛ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

Обхват

Лица, упражняващи свободна професия - с минимум  20 000 лева брутен годишен доход от упражняваната свободна професия

Лица, заемащи  ръководни длъжности в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 1 500 лв. нетен месечен доход

Лица, работещи по трудови и/или служебни правоотношения в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 1 500 лв. нетен месечен доход

Продукти

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Размер на кредита 

до 50 000 лева  

Срок на издължаване на кредита

до 10 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

1. за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

2. за предсрочно погасяване на кредита - без комисиона.

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

за анализ на кредитоспособност и обезпечение

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

Валутни курсове 17.9.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,62290
Продава 1,69990
Фиксинг на БНБ 1,66270
Купува 1,76240
Продава 1,83240
Фиксинг на БНБ 1,79665
Купува 2,25350
Продава 2,33350
Фиксинг на БНБ 2,30030

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката