ИНДИВИДУАЛНИ (ВИП) КЛИЕНТИ И НЕКЛИЕНТИ ФЛ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

Обхват

Лица, упражняващи свободна професия - с минимум  20 000 лева брутен годишен доход от упражняваната свободна професия

Лица, заемащи  ръководни длъжности в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 1 500 лв. нетен месечен доход

Лица, работещи по трудови и/или служебни правоотношения в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката с минимум 1 500 лв. нетен месечен доход

Продукти

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Размер на кредита 

до 50 000 лева  

Срок на издължаване на кредита

до 10 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

1. за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

2. за предсрочно погасяване на кредита - без комисиона.

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

            1.      За анализ на кредитоспособност и обезпечение;

            2.      За предоговаряне при промяна на лихвени нива;

      3.   За оценка на имота – съобразно Тарифата на фирмата-оценител;

  1. За проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър;

            5.      За заличаване на ипотека.

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

 

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката