Начало | За физически лица | Банкови карти | 3D сигурна защита на Вашите интернет-плащания

3D сигурна защита на Вашите интернет-плащания

„3D Сигурни плащания" е услуга на Общинска банка АД, която създава възможност за плащане с банкова карта в интернет при най-високо ниво на сигурност. Услугата може да се ползва от картодържателите на международни банкови карти Maestro и MasterCard, издадени от банката.

Как се получава парола за достъп до услугата?

Услугата „3D Сигурни плащания" изисква въвеждането на парола при потвърждаване на Интернет-плащанията. В случай, че желаете да ползвате услугата, Вие можете да получите временна или постоянна парола за регистрация по един от следните начини:

 • При условие, че все още не ползвате дебитна или кредитна карта MasterCard, издадена от  Общинска банка АД, Вие можете да подадете исканe за издаване на карта и за предоставяне на парола за потвърждаване на „3D Сигурни плащания". Заедно с картата и ПИН-кода ще получите в обслужващия Ви банков офис и паролата си за 3D Сигурни плащания, с която можете веднага след активиране на картата да потвърждавате интернет-плащания при търговци, регистрирани в платформата.
 • Ако вече ползвате дебитна карта Maestro или MasterCard, както и кредитна карта MasterCard, издадени от банката, не трябва да подавате искане в банката за предоставяне на парола за ползване на услугата. В тези случаи, Вие можете да отпечатате чрез терминално устройство АТМ (банкомат) временна или постоянна парола за ползване на услугата, по следния ред:  
  • Всички банкомати в страната, които са свързани със системата на БОРИКА Банксервиз (БОРИКА) могат да бъдат използвани за тази цел. Информация за местонахождението на банкоматите, можете да откриете на официалната интернет-страница на картовия оператор БОРИКА: http://www.bobs.bg/atmlocator.
  • Получаване на временна парола чрез банкомат. Банкоматите, които могат да отпечатват парола, дават възможност за последователно избиране на функциите „Други услуги”; „Плащане чрез Интернет” или "Регистрации"; "Verified by VISA MasterCard SecureCode". От последния екран трябва да бъде избрана функцията „Временна парола за регистрация”. Банкоматът ще Ви отпечата разписка с 9-цифрена временна парола, която е валидна за 72 часа и служи единствено за регистриране на картата за ползване на услугата чрез създадения за тази цел портал в интернет-страницата на банката. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения за това срок, временната парола прекратява действието си и Вие трябва отново да отпечатате чрез банкомат нова временна парола.
 • Получаване на постоянна парола чрез банкомат. Отпечатването на паролата се извършва чрез банкомат по начин, аналогичен на този за получаване на временна парола. От последния екран трябва да бъде избрана функцията „Регистрация и получаване на парола”. Банкоматът ще Ви отпечата разписка с 9-цифрена парола, чрез която можете веднага да потвърждавате Интернет-плащания при търговци, регистрирани за изпълнение на защитени плащания в интернет.

Как се извършва регистрация и създаване на профил за ползване на услугата?

Банката е осигурила на интернет-страницата си препратка, чрез която предоставя възможност на картодържателите да извършват индивидуално он-лайн регистрацията си, чрез използване на  временната си парола за достъп до услугата, както и да създадат собствен профил за ползване на услугата, след като вече са получили постоянната си парола от банката или чрез банкомат.

 • Регистрацията за ползване на услугата чрез временната парола  се извършва при спазване на изискванията, описани подробно тук. Постоянната парола, която ще генерирате по време на регистрацията трябва да бъде буквено-цифрена с дължина между 6 и 12 символа.
 • Препоръчваме Ви да създадете свой профил след като вече разполагате с постоянна парола за ползване на услугата. Създаването на профила се извършва при спазване изискванията на следното Ръководство. По този начин ще имате възможност да извършите смяна на паролата си, да зададете подсещащ въпрос и отговор при забравена парола, както и да формулирате лично съобщение, което да се изобразява винаги, когато извършвате сигурно плащане. В допълнение,  чрез профила си можете да получавате информация за успешните и неуспешни опити за извършване на плащания, които сте потвърдили със секретната парола при интернет-търговци.

Как функционира услугата?

След като вече сте регистрирали картата си за „3D Сигурни плащания", Вие можете да използвате паролата си за потвърждаване на интернет-плащания при търговци, които са регистрирани за изпълнение на защитени плащания със секретна парола . Интернет-плащане, потвърдено със секретна парола се извършва в следната последователност:

 1. Маркирате стоките/услугите, които желаете да закупите.
 2. Натискате бутона за потвърждаване на плащането.
 3. Появява се pop прозорец , в който са заредени данните за Вашето плащане и инидивидуалния за Вас поздравителен текст, който сте регистрирали в профила си. Данните се представят в следния ред: име на търговеца, сума за плащане, дата, Вашата карта и поздравителен текст.
 4. Въвеждате Вашата секретна парола, която ви идентифицира като платец.
 5. Извършва се проверка на паролата, картата, наличността.
 6. При коректна валидация на данните по предходната точка Вашето плащане е потвърдено и изпълнено.

 

Валутни курсове 20.7.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,66420
Продава 1,68820
Фиксинг на БНБ 1,68781
Купува 1,64380
Продава 1,71380
Фиксинг на БНБ 1,68287
Купува 2,14870
Продава 2,21870
Фиксинг на БНБ 2,19023

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката