Начало | За физически лица | Банкови карти | 3D ЗАЩИТА НА ИНТЕРНЕТ-ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ

3D ЗАЩИТА НА ИНТЕРНЕТ-ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ

3D ЗАЩИТА НА ИНТЕРНЕТ-ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ

 

„3D Сигурни плащания" е услуга, която осигурява възможност за плащане с банкова карта в интернет при най-високо ниво на сигурност. Услугата може да се ползва от картодържателите на международни банкови дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCard, издадени от банката.

 

I.Как се извършва регистрацията за ползване на услугата?

Услугата „3D Сигурни плащания" изисква картодържателят да въведе ПОСТОЯННА ПАРОЛА или ЕДНОКРАТЕН 3D СЕКРЕТЕН КОД за потвърждаване на Интернет-плащанията при пазаруване с банковата карта.

До 30.10.2018 г. картодържателите, които желаят да ползват услугата, могат да получат постоянна парола по един от следните начини:

 • При издаване на нова дебитна или кредитна карта MasterCard, в плика с ПИН-кода към картата ще получите паролата си за 3D Сигурни плащания, с която можете веднага след активиране на картата да потвърждавате интернет-плащания при търговци, регистрирани в платформата.
 • Ако вече ползвате дебитна карта Maestro или MasterCard, както и кредитна карта MasterCard, издадени от банката, не трябва да подавате искане в банката за предоставяне на парола за ползване на услугата. В тези случаи, Вие можете да отпечатате чрез терминално устройство АТМ (банкомат) постоянна парола за ползване на услугата. Регистрацията се извършва чрез последователно избиране на функциите „Други услуги”;  "Регистрации"; "Verified by VISA MasterCard SecureCode". От последния екран трябва да бъде избрана функцията „Регистрация и получаване на парола”. Банкоматът ще Ви отпечата разписка с 9-цифрена парола, чрез която можете веднага да потвърждавате Интернет-плащания при търговци, регистрирани за изпълнение на защитени плащания в интернет.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА „3D Сигурни плащания" ПОСРЕДСТВОМ ПОСТОЯННА ПАРОЛА, ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДО 31.12.2018 ГОДИНА. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ПО ТОЗИ РЕД СЕ ПРЕКРАТЯВА ОТ БАНКАТА.

 

 

СЧИТАНО ОТ 01.11.2018 Г. СТАРТИРА ПРОМЯНА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА  УСЛУГАТА.

Към 30.10.2018 г. банката прекратява регистрацията на нови картодържатели за ползване на услугата чрез постоянна парола и от 01.11.2018 г. стартира предлагането на услугата чрез използването на динамичен (еднократен) 3D секретен код посредством SMS, като:

1. До 01.10.2018 г. всички картодържатели, които са регистрирани за ползване на услугата, и за които банката разполага с актуални телефонни номера, ще бъдат уведомени чрез кратко SMS съобщение за влизане в сила на промяната. Картодържателите, които до 30.10.2018 г. не са възразили срещу автоматичното им пререгистриране за новия начин за ползване на услугата, ще бъдат пререгистрирани по инициатива на банката да получават динамичен (еднократен) 3D секретен код на същия телефонен номер, чрез който да потвърждават интернет плащания. Регистрацията ще бъде извършена без допълнително заплащане от страна на картодържателите, като новата услугата ще бъде достъпна от 02.11.2018 година. Всички регистрирани по този ред картодържатели, при всяко плащане при търговец, поддържащ услугата Mastercard SecureCode ще получават чрез SMS на мобилния си телефон еднократен 3D секретен код, който следва да въвеждат в предвиденото за това поле.

2. Картодържателите, за които банката не разполага с актуални телефонни номера, следва по своя инициатива да посетят който и да е офис на банката след 01.11.2018 г., за да бъдат пререгистрирани за ползване на услугата. До пререгистрирането им, което следва да извършват не по-късно от 31.12.2018 г., картодържателите ще могат да ползват услугата чрез използването на постоянната парола, която са получили от банката или чрез банкомат. След изтичането на посочения срок ползването на услугата чрез постоянна парола, няма да бъде достъпно.

3. Всички клиенти на банката, които към настоящия момент не са регистрирани за услугата чрез постоянна парола, ще могат да направят това до 30.10.2018 г., като след изтичането на посочения срок ще бъдат пререгистрирани автоматично от банката без допълнително заплащане за новия начин на ползването й посредством еднократен 3D секретен код.

 

II. Как функционира услугата?

1. Чрез използване на постоянна парола:

 • Маркирате стоките/услугите, които желаете да закупите.
 • Натискате бутона за потвърждаване на плащането.
 • Появява се (pop up) прозорец , в който са заредени данните за Вашето плащане и индивидуалния за Вас поздравителен текст, който сте регистрирали в профила си. Данните се представят в следния ред: име на търговеца, сума за плащане, дата, Вашата карта и поздравителен текст.
 • Въвеждате Вашата секретна парола, с която Ви идентифицират като платец.
 • Извършва се проверка на паролата, картата, наличността.
 • При коректна валидация на данните по предходната точка Вашето плащане е потвърдено и изпълнено.

 

2. Чрез използване на еднократен 3D код, получен чрез SMS:

 • Еднократният 3D код се получава чрез SMS от телефон 184343, като текстът на съобщението има следното примерно съдържание:Vashata ednokratna parola za VbV/SecureCode e 123456 (za plashtane s kod ABCD)
 • В pop up прозореца, в който картодържателят е необходимо да въведе еднократния 6 цифрен 3D код за потвърждаване на плащането (123456), се визуализира информация за:
 • Кодът на конкретното плащане – 4 буквен код (ABCD);
 • Наименованието на търговеца;
 • Сумата за плащане;
 • Последните 4 цифри от номера на картата;
 • Последните 4 цифри от мобилния телефон.

III. Важни характеристики, свързани с  използване на еднократен 3D код, получен чрез SMS:

 • Можете да заявите генериране и изпращане на нов секретен код за същата транзакция като изберете опцията „Генериране на нова парола“, разположена непосредствено под полето за въвеждане на секретен код.
 • Необходимо е да предоставите в банката актуален мобилен телефонен номер, издаден от български мобилен оператор;
 • SMS се изпраща и в случаите, когато номера се намира в роуминг;
 • При три последователни грешно въведени еднократни 3D секретни кода, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата;
 • При три генерирания на нов секретен код за една и съща транзакция, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата.

 

 

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката