Начало | Кариери

Кариери

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ в ЦУ на БАНКА

КАСИЕР във Финансов център СОФИЯ

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ във Финансов център ПЛОВДИВ

ОПЕРАТОР в дирекция "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" в ЦУ

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център "EЛИН ПЕЛИН"

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ във ФЦ КАЗАНЛЪК

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център "СТАРА ЗАГОРА"

ЕКСПЕРТ АВТОРИЗАЦИИ И СЕТЪЛМЕНТ В ДИРЕКЦИЯ КАРТОВ ЦЕНТЪР

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК в ЦУ

ЕКСПЕРТ - МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ във Финансов център на територията на гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАЦИИ / КАСИЕР във Финансов център на територията на гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ във Финансов център на територията на гр. София

ДИРЕКТОР на Финансов център Кърджали

УПРАВИТЕЛ НА БАНКОВ КЛОН гр. София

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ във Финансов център МОНТАНА

Валутни курсове 12.12.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64930
Продава 1,67330
Фиксинг на БНБ 1,65805
Купува 1,64000
Продава 1,71000
Фиксинг на БНБ 1,67466
Купува 2,18190
Продава 2,25190
Фиксинг на БНБ 2,21624

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката