Новини

25.01.2008Общинска банка подписа с МИЕ споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

На 22 януари Общинска банка подписа с Министерство на икономиката и енергетиката Рамково споразумение за сътрудничество при изпълнението на инвестиционни схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Съгласно споразумението, Банката ще предлага на предприятията, кандидатстващи за безвъзмездна помощ по програмата, целеви инвестиционни кредити, които да послужат за финансиране изпълнението на одобрените проекти. В етапа на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ Банката ще издава на предприятията-кандидати по тяхно искане, кредитно уверение (представляващо условно съгласие за предоставяне на банков кредит) или банкова референция.

Валутни курсове 27.5.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,78050
Продава 1,85750
Фиксинг на БНБ 1,82839
Купува 1,86840
Продава 1,93840
Фиксинг на БНБ 1,90200
Купува 2,25960
Продава 2,33960
Фиксинг на БНБ 2,29900

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката