Начало | За корпоративни клиенти | Банкови карти | УСЛУГИ ЗА ТЪРГОВЦИ И БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С КАРТИ

УСЛУГИ ЗА ТЪРГОВЦИ И БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С КАРТИ

 

Общинска банка АД е пълноправен член на международните картови организации MasterCard Worldwide, Visa International и БОРИКА АД. В тази връзка, банката може да предложи обслужване на картови плащания, извършени през физически или виртуални ПОС терминални устройства с всички видове карти, издавани от двете картови организации (Maestro, MasterCard, Visa Electron, VPAY) в т.ч. карти Diners club (само за физически ПОС устройства), както  и от БОРИКА АД национални дебитни и кредитни карти Bcard   

Физическите ПОС терминални устройства се инсталират в обекти за продажба на стоки и услуги и създават възможност за извършване на безналични плащания от страна на клиентите в полза на търговец или бюджетна организация. Чрез физически ПОС-терминални устройства могат да се обработват плащания с  банкови карти, издадени от банки и платежни институции в страната, лицензирани от Българска народна банка, както и с карти, издадени от чуждестранни банки.

От страна на Общинска банка АД, е осигурена  функционалност, чрез която ПОС-терминалите могат да приемат и обработват безконтактни плащания.

Виртуални ПОС терминални устройства. Предлаганата от банката услуга за приемане на плащания през виртуален ПОС терминал, е базирана на най-иновационната и защитена технология от международните картови организации MasterCard Worldwide и  Visa International.

Ако сте търговец, виртуалният терминал Ви предоставя възможност да приемате плащания през изграден интернет магазин или офис и да извършвате доставка на стока и/или услуга на посочен от клиента адрес (физически или виртуален). Чрез специално разработен интерфейс, вашият интернет магазин или офис осъществява връзка по време на плащането със защитения сървър на картовия оператор БОРИКА АД. Системното решение, което Общинска банка предлага, Ви гарантира изключителна сигурност при обслужването на карти Maestro, MasterCard , Visa и Visa Electron чрез схемите за защита Verified by Visa и MasterCard Secure Code”.

Ползването на виртуален ПОС от страна на бюджетните организации, създава предпоставки за увеличаване на събираемостта на приходите, ускоряване на оборота на паричния поток на бюджетната организация, бързина при обслужване на потребителите и други

Какво осигурява Общинска банка АД във връзка с инсталирането и обслужването на плащания чрез физически и виртуални ПОС терминални устройства:

                а/ за физически ПОС терминални устройства:

Ø    доставка и инсталация на ПОС терминал с възможност за стационарна или мобилна (GPRS) връзка;

Ø    безплатна техническа подръжка на ПОС терминала;

Ø    безплатно обучение на персонала за работа с ПОС терминала при приемане и обработване на плащания с дебитни и кредитни карти;

Ø    безплатни рекламни материали;

Ø    периодичен мониторинг и консултации;

Ø    кратки срокове за заверка на сметката на клиента с постъпилите в негова полза суми от плащания с банкови карти;

Ø    При заявено желание от страна на Търговеца, Банката осигурява GPRS комуникационна свързаност на ПОС – терминалното устройство.

                а/ за виртуални ПОС терминални устройства:

Ø    Безплатнен примерен код за изграждане на интерфейс между интернет страницата на клиента и платформата за 3D сигурни плащания на картовия оператор БОРИКА АД;

Ø    Безплатен цифров сертификат за достъп до системата за наблюдение и контрол върху плащанията през интернет магазина;

Ø    Периодичен мониторинг и консултации и кратки срокове за заверка на сметката на клиента.

В случай, че желаете във Вашия търговски офис или интернет магазин да бъде инсталиран физически или виртуален ПОС от Общинска банка АД, можете да се обърнете за съдействие към служителите от всеки офис на банката.

  

ОБМЕННИ ТАКСИ ЗА

ПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, Общинска банка АД предоставя информация за прилаганите обменни такси, които са дължими от приемащия субект към издателя на картата:

 

Бранд

Картова организация

Издател BG/EU

Тип на картата

Дейност на търговеца

Кредитна карта

Дебитна карта

Предплатена карта

Bcard

Българска национална картова схема

BG

Потребителска

Всички

0.2%

0.1%

0.1%

Visa

Visa

BG

Потребителска

Всички

0.3%

0.2%

0.2%

Visa

Visa

EU

Потребителска

Всички

0.3%

0.2%

0.2%

V PAY

Visa

BG

Потребителска

Всички

N.a

0.2%

0.2%

V PAY

Visa

EU

Потребителска

Всички

N.a

0.2%

0.2%

Mastercard

Mastercard

BG

Потребителска

4814, 4816, 4900

0.3%; max

0.18 BGN

0.2%; max

0.10 BGN

0.2%; max 0.10 BGN

Mastercard

Mastercard

BG

Потребителска

9311

0.3%; max

0.40 BGN

0.2%; max

0.40 BGN

0.2%; max 0.40 BGN

Mastercard

Mastercard

BG

Потребителска

Всички без 4814, 4816, 4900, 9311

0.3%

0.2%

0.2%

Mastercard

Mastercard

EU

Потребителска

Всички

0.3%

0.2%

0.2%

Maestro

Mastercard

BG

Потребителска

4814,4816,4900

N.a

0.2%; max

0.10 BGN

0.2%; max 0.10 BGN

Maestro

Mastercard

BG

Потребителска

9311

N.a

0.2%; max

0.40 BGN

0.2%; max 0.40 BGN

Maestro

Mastercard

BG

Потребителска

Всички без 4814, 4816,4900,9311

N.a

0.2%

0.2%

Maestro

Mastercard

EU

Потребителска

Всички

0.3%

0.2%

0.2%

 

(В сила от 9 декември 2015 година (съгласно публикациите на Visa, Mastercard)

 

4814 – Telecommunication services

4816 – Computer network/Information services

4900 – Utilities payments

9311 – Tax payments

 

Извън обхвата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 остават междубанковите такси за теглене в брой на ПОС терминал и АТМ, картите на ЮЛ, издадени на територията на ЕС, картите на други картови схеми, както и всички карти, издадени от финансови институции извън ЕС. 

 

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката