Разплащания във валута

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в чужбина.

Платежни нареждания в чуждестранна валута, представени в банката до 15.00 часа, се изпълняват в зависимост от желанието на клиента, вида валута и приложимата платежна система:

  1. с вальор не по-късно от следващия работен ден - за наредени преводи в евро на територията на Европейското икономическо пространство;
  2. с текущ вальор - за експресни преводи, изпълнени по възможност и преценка на Банката. В тези случаи, Банката събира допълнителна такса за експресен превод;
  3. с вальор до два банкови работни дни от датата на тяхното представяне – за преводи, които не са наредени по реда на т.1. и т.2.

За разплащания в чуждестранна валута се заплащат такси съгласно действащата Тарифа на банката

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката