Разплащания в левове

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в страната.

При разплащания в национална валута банката приема платежни документи, регистрира ги в счетоводната система по реда на постъпването им и ги изпълнява както следва:

  • през БИСЕРА за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 12.00 часа на работния ден;
  • през RINGS за суми равни на или над 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа на работния ден;
  • през RINGS за плащания по желание на клиента за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа на работния ден;
  • платежни документи, постъпили след посочените часове, но не по-късно от часа за работа с клиенти на съответния банков клон, се регистрират и осчетоводяват в деня на получаването им и се изпълняват с вальор - датата на следващия системен ден на RINGS.

За разплащания в национална валута се заплащат такси съгласно действащата Тарифа на банката.

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката