Начало | За корпоративни клиенти | Сметки | Други специални сметки

Други специални сметки

  • Набирателни сметки;
  • Ликвидационни - за откриването им е необходимо да се представи и съдебно решение за обявяване в ликвидация;
  • Особени сметки - за откриването им е необходимо да се представи и съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност;
  • Сметки със специално предназначение, при покупко-продажба на недвижим имот (водени по избор на страните на името на купувача, на продавача или на банката);
  • Специални разплащателни сметки на граждански дружества на частни съдебни изпълнители, на основание чл.24, ал.1 и във връзка с чл.30 от Закона за частните съдебни изпълнители;
  • Специални клиентски сметки на застрахователен брокер и застрахователен агент, на основание чл.155, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховането;
  • Други.

Ако не сте клиент на Общинска банка АД, при откриването им е необходимо да представите всички стандартни документи, които банката изисква за откриване на фирмена банкова сметка. За различните видове сметки може да има различни допълнителни изисквания. За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката