Видове дебитни карти

Основна карта - издава се на титуляра на картовата сметка.

Допълнителна карта - правото за ползване на допълнителна карта се определя от титуляра на картовата сметка. Допълнителна карта може да бъде издадена и на непълнолетно лице, низходящо от първа степен на титуляра.

По една картова сметка могат да се издават до четири допълнителни дебитни карти.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката