Начало | За физически лица | Банкови карти | Дебитни карти | Издаване на платежни дебитни карти

Издаване на платежни дебитни карти

Ако нямате дебитна карта на "Общинска банка" АД, заповядайте в някой от нашите филиали. Запознайте се с Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта. За да Ви бъде издадена банковата карта, следва да подадете Искане за издаване на електронна дебитна карта.

След представяне на искането за издаване на дебитна карта в желания от Вас клон или офис на банката ще Ви бъде открита разплащателна сметка в лева и издадена дебитна карта. Условията за ползване на картата се регламентират с Договор за издаване и ползване на безконтактна електронна дебитна карта.

Към разплащателната сметка могат да бъдат издадени и допълнителни дебитни карти на определени от картодържателя лица.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката