Начало | За физически лица | Банкови карти | Кредитни карти | Стандартна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

Стандартна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

  • Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка;
  • Без такса за закриване на разплащателна сметка;
  • Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна стандартна кредитна карта MasterCard;
  • Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”;
  • Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”;
  • Възможност за издаване на повече от една допълнителна карта по една разплащателна сметка. Допълнителната карта може да бъде издадена и на непълнолетно физическо лице, низходящо от първа степен на титуляря на разплащателната сметка.

Параметри на стандартна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

За кого е предназначена Пълнолетни дееспособни български граждани, с постоянно местоживеене в страната и чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в страната
Валута на кредита левове, евро
Минимална сума по сметка 50.00 лв./25.00 евро
Срок на валидност на картата 2 години
Месечна такса за обслужване на основна и допълнителна карта 2.00 евро

При желание от Ваша страна да кандидатствате за стандартна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства, трябва да представите в избран от Вас филиал на Общинска банка АД следните документи:

Преди да се пристъпи към подписване на Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard е необходимо да се запознаете със следните документи:

 Допълнителни услуги:

За да се запознаете подробно с предлаганите услуги, заповядайте на място в офисите на банката.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката