Начало | За банката | Международни връзки и сътрудничество

Международни връзки и сътрудничество

Общинска банка АД има развити кореспондентски отношения с първокласни чуждестранни финансови институции, като: Bank of New York Mellon, New York, USA; Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria; Bank Austria AG, Vienna, Austria; Societe Generale, Paris, France; Landesbank Berlin AG, Berlin; PostFinance, Berne, Switzerland; Royal Bank of Canada, Toronto, Canada; Danske Bank A/S, Copenhagen, Denmark; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Japan и др. Банката има предоставени  кредитни облекчения за търговски операции, както и за операции на паричния и Форекс пазари.

Общинска банка АД има опит като агент и водещ финансов консултант в големи инвестиционни проекти:

  • първата еврооблигационна емисия в България, на стойност 50 млн. евро, стартирана от Столична община през 1999 г.;
  • проект за разширяване на софийското метро - комплексно проектно финансиране на стойност 12.894 млрд. йени (около 104 млн. щ.д.), отпуснато от Японската банка за международно сътрудничество;
  • проект за рехабилитация на столичния обществен градски транспорт - с отпуснати от ЕБВР средства в размер на 35 млн. евро;
  • водна концесия на Столична община - финансиране от ЕБВР в размер на 31 млн. евро;
  • проект за рехабилитация на топлофикационната система на Столична община - с финансиране от Световната банка в размер на 26 млн. евро;
  • проект за изграждане на водно пречиствателна станция "Бистрица" в София - субсидия в размер на 10 млн. евро, отпусната от правителството на Япония

През май 2007 г. Общинска банка АД увеличава капиталовата си база чрез емисия необезпечени облигации от ниската степен на капитала от втори ред на стойност 10 млн. евро, като Дойче банк АГ, Франкфурт на Майн, действа в качеството на емисионен агент.

 

През ноември 2007 г. е подписан договор за синдикиран срочен кредит в размер на 26.5 млн. евро с Райфайзен Централбанк Австрия АГ, като организатор и агент, заедно със синдикат от общо осем банки;

 

От 7 април 2008 г. Общинска банка АД е достъпна за плащания в Единната зона за плащания в евро (SEPA) чрез своя кореспондент Societe Generale, Paris;

 

На 9.08.2018 г. е подписан Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) с International Bank for Economic Co-operation (IBEC), Moscow;

 

На 9.08.2018 г. е подписан Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) с International Investment Bank (IIB), Moscow;

 

Общинска банка АД предлага финансиране на компании, спечелили проекти по европейски програми чрез:

  • сключени споразумения с Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) към Столична община за предоставяне на гаранции;
  • сключен Меморандум за сътрудничество с ДФ „Земеделие“. Меморандумът предоставя възможност за осъществяване на съвместна дейност във връзка с кредитирането на кандидати за подпомагане по схемите и мерките по директни плащания;
  • оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014–2020) - една от седемте оперативни програми, които се финансират от структурните фондове на Европейския съюз, разделена на три основни приоритетни оси: „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, „Енергийна и ресурсна ефективност” и „Техническа помощ“.

 

В бъдеще Общинска банка АД ще продължи да разширява своята дейност и да поддържа отлични бизнес отношения с банките-партньори.

 

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката