ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - КЛИЕНТИ И НЕКЛИЕНТИ НА БАНКАТА

 

Обхват

Физически лица с нетен доход минимум 400 лева, които работят на трудов договор във фирма/организация, която отговаря на утвърдени от Общинска банка критерии.

Продукти

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Размер на кредита 

до 30 000 лева  

Срок на издължаване на кредита

до 7 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

1.  за анализ на кредитоспособност и обезпечение ;

2. за предсрочно погасяване на кредита - без комисиона.

 

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

за анализ на кредитоспособност и обезпечение 

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

За повече информация заповядайте в най-удобния за Вас филиал на Общинска банка АД.

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката