0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
4.10.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,82989 1,90689 1,86821
CHF 1,98777 2,06777 2,02467
GBP 2,21664 2,29664 2,25391
Всички валутни курсове

28.03.2023Уведомление за промени в Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на „Общинска банка“ АД (Банката) прие промени в Методиката на „Общинска банка“ АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите предоставяни на физически лица (Методиката).

Промените влизат в сила от 01.04.2023 г. и ще са приложими за договори за кредит, сключени или предоговорени по искане на кредитополучателя на/след тази дата.

Със съдържанието на Методиката, приложима от 01.04.2023 г., може да се запознаете тук.

Информация относно референтния лихвен процент по кредити за физически лица и определяне на стойността му, по реда на Методиката, в сила от 01.04.2023 г., може да получите във всеки филиал на Банката. 

 

                                                                                   От Екипа на „Общинска банка“ АД