0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
19.7.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75810 1,83510 1,78941
CHF 1,98140 2,06140 2,02341
GBP 2,28430 2,36430 2,32353
Всички валутни курсове

03.01.2023Уведомление за прилагане на Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на корпоративни клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2023 г. влизат в сила Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на корпоративни клиенти (Общите условия).

Общите условия уреждат отношенията между „Общинска банка“ АД (Банката) и клиента във връзка с откриване, обслужване, прехвърляне и закриване на платежни банкови сметки, извършваните операции по тях, правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги и осигуряване на отдалечен достъп до платежните сметки.

От датата на влизане в сила на Общите условия се отменят:

1. Общи условия по рамков договор за платежна сметка на корпоративни клиенти на Общинска банка АД;

2. Общи условия на „Общинска банка“ АД по договор за издаване и ползване на дебитна платежна карта;

3. Общи условия на „Общинска банка“ АД по рамков договор за интернет банкиране на корпоративни клиенти.

С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете тук