0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
29.9.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,81029 1,88729 1,85580
CHF 1,98429 2,06429 2,02090
GBP 2,21977 2,29977 2,26545
Всички валутни курсове

01.01.2023Уведомление за прилагане от „Общинска банка“ АД на нови Общи условия за срочни депозити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2023 г. влизат в сила нови Общи условия за срочни влогове на физически лица (Общите условия).

Общите условия уреждат отношенията между „Общинска банка“ АД (Банката) и клиента във връзка с откриването, воденето, обслужването и закриването на срочни депозити.

От датата на влизане в сила на Общите условия се отменят:

1.        Общи условия по договор за стандартен срочен влог на физически лица;

2.        Общи условия за срочен влог Трета възраст на физически лица;

3.        Общи условия по срочен влог Възход;

4.        Общи условия по договор за срочен влог Мулти плюс;

5.        Общи условия по договор за рентен срочен влог;

6.        Общи условия по договор за специален срочен влог на физически лица.

С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете тук