0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

01.01.2023Уведомление за прилагане на Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2023 г. влизат в сила Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на физически лица (Общите условия).

Общите условия уреждат отношенията между „Общинска банка“ АД (Банката) и клиента във връзка с откриване, обслужване, прехвърляне и закриване на платежни банкови сметки, извършваните операции по тях, правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги и осигуряване на отдалечен достъп до платежните сметки.

От 01.01.2023 г. влизат в сила, сключени през 2022 г. между Банката и клиенти от сегмент „физически лица“, договори за разплащателни сметки, включително специални разплащателни сметки и платежна сметка за основни операции, договори за онлайн банкиране и договори за издаване и обслужване на дебитни карти, включително допълнителни дебитни карти, неразделна част от които са Общите условия.

От датата на влизане в сила на Общите условия се отменят:

1.        Общи условия на „Общинска банка“ АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица;

2.        Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на дебитна платежна карта;

3.        Общи условия на Общинска банка АД по рамков договор за интернет банкиране на физически лица.

С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете тук