Новини

12.08.2021Предстоящи промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица , считано от 12.10.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица , считано от 12.10.2021 г., както следва:

III.2.1 Междубанкови изходящи кредитни преводи

Лева

Валута

т. 3.2.1.5

При изпълнение на нареждане за кредитен превод във валута  - чрез хартиен носител

 

 

3.2.1.5.2

а) с вальор следващ работен ден – СЕПА

Не се извършва

­2.05 евро

 

б) с вальор същият работен ден - TARGET2

Не се извършва

9.20 евро

 

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката