Новини

15.06.2021Уведомление за прилагане на нови Общи условия на „Общинска банка“ АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.08.2021 г. влизат в сила нови Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard (Общите условия).

С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете тук

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

В случай че не приемате новите Общи условия, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 16.08.2021 година.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката