Новини

15.06.2021Уведомление за прилагане на нови Общи условия на „Общинска банка“ АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.08.2021 г. влизат в сила нови Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard (Общите условия).

С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете тук

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

В случай че не приемате новите Общи условия, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 16.08.2021 година.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката