Новини

29.09.2020КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Регламент (ЕС) № 260/2012, считано от 01.10.2020 г., Общинска банка АД преустановява изпълнение на кредитни преводи в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в евро или във валути на страни членки на ЕИП с разноски „OUR“. Преводите ще се изпълняват само с поделени разноски „SHA“. Бихме искали да обърнем внимание, че за тези преводи не се изисква попълване на BIC на банката на получателя във формата за кредитен превод.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката