Новини

21.04.2020УВЕДОМЛЕНИЕ-СЕРТИФИКАТ ЗА ДОГОВОР ЗА КОРПОРАТИВНА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧЕНИ КРЕДИТИ НА „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 14 Април 2020 г. Управителният съвет на Общинска банка АД прие ново Уведомление - сертификат за застраховка „Живот“ на получателите на потребителски и ипотечни кредити в Общинска банка АД, с което отменя Уведомление за застраховка „Живот“ на получателите на потребителски и ипотечни кредити, прието на 29.08.2003 г., в сила от 29.08.2003 г.; изм. от УС на 07.04.2016 г., в сила от 07.04.2016 г.

Новото Уведомление влиза в сила, считано от 21.04.2020 г. и условията по него са приложими за всички кредитополучатели, ползващи застраховка „Живот“ по потребителски и ипотечни кредити. С новото Уведомление  може да се запознаете тук.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката