Новини

10.01.2020БРОШУРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Уважаеми клиенти,

Предоставяме Ви Брошура на Европейската комисия, относно ВАШИТЕ ПРАВА при извършване на плащания в Европа.

Брошурата ще бъде налична и на хартиен носител във всички поделения на Общинска банка АД , след 15.01.2020г

С информацията в Брошурата можете да се запознаете тук

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката