Новини

17.12.2018Уведомление до клиентите за предстоящи промени в Тарифата на банката, отнасящи се за физически и юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2019 г. влизат в сила изменения и допълнения в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си, отнасящи се за физически и юридически лица.

С Тарифата, в сила от 01.03.2019 г. може да се запознаете тук

В случай, че Вие изрично не уведомите Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги, че не приемате тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, то банката ще смята, че Вие сте приели промените в Тарифата.

Ако не сте съгласни с предстоящите промени в Тарифата, Вие може да уведомите банката, преди датата на която промените влизат в сила, че не ги приемате и да прекратите незабавно сключения с банката рамков договор за разплащателна сметка.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката