Новини

06.07.2018ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СЧИТАНО ОТ 06.09.2018 ГОДИНА

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 06.09.2018 г. влизат в сила изменения в Общите условия на Общинска банка АД по рамков договор за Интернет банкиране на физически лица (Общите условия).

С пълния текст на Общите условия по предлаганата услуга можете да се запознаете на интернет страницата на Общинска банка АД.

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС.

В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от договора, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промените. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 06.09.2018 година.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката