Новини

23.02.2018Общинска банка стартира продажби на сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България"

Уважаеми клиенти,

Съгласно сключен с Българска народна банка договор за продажба на сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“, Общинска банка АД стартира продажби на монетата в поделенията си на територията на страната, съгласно приложения списък.

Общинска банка АД ще продава монетите на цена от 78 лева /седемдесет и осем лева/ с ДДС за 1 /един/ брой, на каса в посочените поделения.

Доставките на възпоменателните монети в поделенията на Общинска банка АД на територията на гр. София ще се извършат в срок от 27.02.2018г. до 09.03.2018г.

Доставките на възпоменателните монети в поделенията на Общинска банка АД разположени извън територията на гр. София, ще се извършат в срок от 28.02.2018г.  до 23.03.2018г.

Допълнителна информация за извършени доставки, може да бъде получена в поделенията на Банката.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката