Новини

28.11.2017Информационна кампания относно престъпна дейност, свързана с т. нар. "финансови мулета"

Уважаеми дами и господа,

Днес, 28.11.2017 г. в 12,00 ч. стартира европейска информационна кампания против т. нар. „финансови мулета“. В Република България кампанията се осъществява съвместно с Прокуратурата на Република България и ГДБОП – МВР.

„Финансово муле“ е лице, което трансферира срещу възнаграждение незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често – в различни държави. Действията на „финансовото муле“ подпомагат организираните престъпни групи да „изперат“ пари и лесно да прехвърлят финансови средства по сметки в целия свят, поради което тези действия попадат под ударите на закона (чл. 253 от НК – „изпиране на пари“) и имат тежки последици за извършителите. „Финансовите мулета“ са съвременен феномен, който е необходим на организираните престъпни групи, занимаващи се с киберпрестъпления с финансов характер за усвояване/ изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства.

Общинска банка АД приветства инициативата и се присъединява към усилията на институциите за разкриване и пресичане на този вид престъпна дейност, като дава възможност на гражданите и своите клиенти да бъдат информирани чрез предоставените разяснителни брошури и видео клипове.

Разяснителна брошура 1

Разяснителна брошура 2

Разяснителна брошура 3

Разяснителна брошура 4

Разяснителна брошура 5

Видео клип 1

Видео клип 2

Видео клип 3

Видео клип 4

Видео клип 5

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката