Новини

05.06.2017Общинска банка с кредит за реставрация на имоти – паметници на културата

Общинска банка пуска инвестиционен кредит „ГРАД С ИСТОРИЯ“, предназначен за финансиране на укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи на недвижими културни ценности. Това е изцяло нов продукт на българския банков пазар. Целта е физически лица – собственици на сгради – паметници на културата, да могат да получат финансова помощ за съхранението и опазването им.

„Създадохме инвестиционния кредит „ГРАД С ИСТОРИЯ“ по инициатива на Столична община. С този кредит даваме удобно и достъпно решение на общественото очакване рушащите се сгради със статут на недвижими културни ценности да бъдат ремонтирани и запазени. Кредитът е с много ниски лихви и отлични условия и собствениците на тези имоти вече ще разполагат със средства да реновират и укрепят сградите. Така те ще продължават да красят градовете ни и да пазят културно-историческото наследство на България“, коментира Сашо Чакалски, изпълнителен директор и председател на УС на Общинска банка.

Инвестиционният кредит е само за недвижими имоти с предоставен статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Имотите трябва да са вписани в Националния регистър на недвижимите културни ценности. За да е ефективен, кредитния продукт има много ниска годишна лихва – в размер на 3.00%. Няма такси за проучвания и комисиони за одобрение и предсрочно погасяване. Кредитополучателят получава безплатна застраховка „Живот“. Минималният размер на кредита е 10 000 лева, а максималният размер е до 70% от стойността на имота.  За да се отпусне кредитът е необходимо, освен да се удостовери статутът му по смисъла на Закона за културното наследство, да има заповед на кмета на общината, с която се задължава собственикът  да извърши в определен срок необходимите укрепителни и ремонтни дейности, да има  проектна документация и/или инвестиционен проект, съгласувани по реда на Закона за културното наследство.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката