Новини

30.12.2016От 03.01.2017 г. Общинска банка АД е с нови, още по-изгодни условия по кредитни продукти за физически лица

От 03.01.2017 г. Общинска банка АД е с нови, още по-изгодни условия по Жилищен кредит „Мечтан дом“, Жилищен кредит „Мечтан дом за млади семейства“, Потребителски кредит „Пренареждане“, Потребителски кредит „Добро решение“, „Овърдрафт по разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) – Трета възраст“ и револвиращи кредитни карти MasterCard – стандартна и златна.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката