Новини

18.09.2016Съобщение за потребителите на платежни услуги относно предлагането на разплащателна сметка за основни операции от Общинска банка АД за физически лица, считано от 19.09.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 19.09.2016 г., Общинска банка АД предоставя възможност на физическите лица, в качеството им на потребители по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, да откриват в банката Разплащателна сметка за основни операции без такса за откриване и без такса за внасяне на пари в наличност по сметката от титуляра.

Потребителите могат да откриват Разплащателна сметка за основни операции в избран от тях финансов център на банката без изискване за ползване на друг банков продукт или услуга.

Запознайте се с изгодните условия на Разплащателна сметка за основни операции тук.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката