Новини

09.09.2016Общинска банка вдига капитала си с над 11 на сто

Общото събрание на акционерите на Общинска банка, взе решение за капитализиране на печалбата за финансовата 2015 г. Така акционерният капитал нараства с над 11 на сто.

Ще бъдат издадени нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 767 840 лева, разпределени между акционерите, съразмерно на дяловото им участие преди увеличението.

Общото събрание на Общинска банка АД и предходни години е взимало решение за увеличаване на основния капитал със собствени средства - чрез капитализиране на неразпределена печалба. След днешното решение, съотношението на общата капиталовата адекватност на банката ще се повиши с около 2% и ще  достигне близо 20%.

„Подобряването на капиталовата адекватност ще позволи на финансовата институция да бъде още по-успешна и устойчива на пазара и да реализира стратегическите си цели. В общините които обслужва Банката живее повече от 34% от населението на България. Затова ние се стремим да предлагаме все по-интересни услуги и иновативни продукти на нашите клиенти“, коментира Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на Общинска банка.

Тази година Общинска банка чества своя 20-годишен юбилей. За това време тя се наложи като лидер в общинското кредитиране. Пазарният дял към 31.07.2016 г. в обслужването на общински депозити е 37,29%, а в общинското кредитиране -17%. Банката заема стабилни позиции и в други сегменти, като отбелязва сериозен ръст в корпоративното банкиране, както и в кредитирането на физически лица. Развитието на банката се оценява много добре и от  рейтинговите агенции. Наскоро  Moody’s, потвърди  оценката  й от 2015 година - депозитен рейтинг B1 - стабилна перспектива и оценката за контрагентен риск Ba2. Общинска банка има развита клонова мрежа от 83 локации в 25 области и 50 населени места в страната.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката