Новини

27.06.2016Уведомление за промяна в „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard”

Общинска банка АД уведомява своите клиенти, сключили „Договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard“ преди 27.06.2016 г., че с решение на Управителния съвет на банката, считано от 29.08.2016 г. влизат в сила нови „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard”. Настоящите клиенти на банката, ползващи международни кредитни карти MasterCard имат право преди 29.08.2016 г. да заявят писмено в офис на Общинска банка АД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. В случай, че не сторят упоменатото по-горе в посочения срок, банката ще счита, че са приели промените в общите условия и последните имат действие спрямо тях

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката