Новини

27.06.2016Уведомление за промяна в „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта"

Общинска банка АД уведомява своите клиенти, сключили „Договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта“ преди 27.06.2016 г., че с решение на Управителния съвет на банката, считано от 29.08.2016 г. влизат в сила нови „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта”. Настоящите клиенти на банката, ползващи електронна дебитна карта имат право преди 29.08.2016 г. да заявят писмено в офис на Общинска банка АД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за издаване и ползване на електронна дебитна карта, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. В случай, че не сторят упоменатото по-горе в посочения срок, банката ще счита че са приели промените в общите условия и последните имат действие спрямо тях.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката