Новини

30.03.2016Уведомление до клиентите за предстоящи промени в Тарифата на банката, в частта за физическите лица

Уважаеми клиенти,

         Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 01.06.2016 г. влизат в сила изменения и допълнения в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си, в частта за физическите лица.

         Промените касаят разделите I, II, III,  и VI на тарифата и са свързани най-вече с таксите и комисионите за обслужване и закриване на разплащателна сметка, касаещи внасяне на пари в наличност на банкноти (включително с издадени към сметката електронни дебитни карти и кредитни карти) от титуляр и от лице, което не е титуляр на сметката, както и при теглене на пари в наличност и извършване на междубанкови и вътрешнобанкови изходящи кредитни преводи от разплащателна сметка.

         С предстоящите промени в Тарифата може да се запознаете тук.

         В случай, че Вие изрично не уведомите Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги, че не приемате тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, то банката ще смята, че Вие сте приели промените в Тарифата.

         Ако не сте съгласни с предстоящите промени в Тарифата, Вие може да уведомите банката, преди датата на която промените влизат в сила, че не ги приемате и да прекратите незабавно сключения с банката рамков договор за разплащателна сметка. Уведомяването може да извършите във всички финансови центрове на Общинска банка АД

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката