Новини

23.11.2015Общинска банка финансира ФЛАГ

Общинска банка подписа договор с Фонд на органите на местното самоуправление за кредит в размер на 14 000 000 лева на 23.11.2015 г. Средствата ще се използват за подпомагане дейността на фонда по предоставяне на финансиране за изпълнение на общински проекти съфинансирани от ЕС. Общинска банка предложи най-изгодни условия по обявената обществена поръчка.

 

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е създаден през 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини, на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по оперативните програми (ОП), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

 

 

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката