Новини

21.11.2014Общинска банка АД удължава срока на предлагане на специалните условията за рефинансиране на кредитни задължения към други банки и финансови институции и промоцията по Стандартна и/или Златна револвираща кредитна карта MasterCard до 30.06.2015г.

Специални условия до 30.06.2015 за рефинансиране на кредитни задължения към други банки и финансови институции 

Промоция по Стандартна и/или Златна револвираща кредитна карта MasterCard

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката