Новини

04.06.2014По покана на Нов български университет, Общинска банка участва в конференция „Човешкият капитал-методология, измерения и практики"

По покана на Нов български университет, председателят на УС на Общинска банка Сашо Чакалски взе участие в научно-практическата конференция „Човешкият капитал - методология, измерения и практики“, организирана на 4 юни в София. Представителите на академичните среди,бизнеса, държавната администрация и браншовите организации имаха възможността да обобщят съвременните практики в управлението на човешките ресурси. Специално внимание бе отделено на обучението чрез формални и неформални програми за професионално развитие на служители от всички организационни нива, както и на развитието на теоретико-приложните концепции за човешкия капитал в организациите.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката