Новини

25.02.2014Без комисиони плащаме местните данъци и такси към Столична Община само в Общинска банка

Столичани имат възможност да заплатят дължимите местни данъци и такси на каса в поделенията на Общинска банка през периода от 1 март до 31 март (включително) без да заплащат комисиони за превод върху дължимата сума. Промоционалните условия важат конкретно за два вида задължения на гражданите: данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и само при заплащането им на каса в Общинска банка. След този период комисионите на банката също ще бъдат по-ниски в сравнение с миналата година.
За удобство на клиентите си, Общинска банка осигурява няколко начина за плащане на задълженията към общинската администрация БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ. Единият вариант е чрез вноска на каса по сметките на Столична община в банката. Друг възможен вариант за плащане е чрез банкови карти MаsterCard, Maestro, VISA и дебитни карти с национален достъп, издадени от банките в страната, използвайки ПОС терминал, инсталиран в съответното поделение „Местни данъци и такси” към Столична община. Плащането може да бъде извършено и чрез виртуален ПОС на Интернет страницата на Столична община (http://www.sofia.bg/).

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката