Новини

24.02.2014Уведомление за промени в Тарифата на банката

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 24.02.2014 г. влизат в сила промени в “Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си” отнасящи се както за физически, така и за юридически лица. С направените промени можете да се запознаете чрез електронния вариант на Тарифата, публикуван в рубрика “Тарифа”.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката