Новини

24.02.2014Уведомление за промени в Тарифата на банката

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 24.02.2014 г. влизат в сила промени в “Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си” отнасящи се както за физически, така и за юридически лица. С направените промени можете да се запознаете чрез електронния вариант на Тарифата, публикуван в рубрика “Тарифа”.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката