Новини

23.07.2013Уведомление за промяна в „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard

Oбщинска банка АД уведомява своите клиенти, сключили Договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard преди 25.07.2013 г., че с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД, считано от 25.09.2013 г. влизат в сила нови „Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard”. Настоящите клиенти на банката, ползващи международна Кредитна карта MasterCard имат право, преди 25.09.2013 г., да заявят писмено в офис на Общинска банка АД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за издаване и ползване на международна Кредитна карта MasterCard , без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. В случай, че не сторят упоменатото по-горе в посочения по-горе срок, се счита че са приели промените в общите условия и последните имат действие спрямо тях.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката