Новини

08.05.2013Общинска банка финансира малкия и среден бизнес от сектор „Рибарство”

Общинска банка подписа гаранционно споразумение с Националния гаранционен фонд, дъщерно дружество на Българска банка за развитие, за финансиране на малкия и среден бизнес от сектор „Рибарство”.

Банката ще предоставя кредити и ще издава гаранции за осъществяване на проекти в сектор „Рибарство” на малки и средни предприятия, които имат одобрени проекти по ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

В рамките на гаранционната схема ще бъдат подпомагани, както съществуващи, така и стартиращи предприятия. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 000 000 лева. Максималният срок на гаранцията по кредити може да бъде до 10 години, при контрагаранциите по издадени банкови гаранции – до 3 години.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката