Новини

08.05.2013Общинска банка финансира малкия и среден бизнес от сектор „Рибарство”

Общинска банка подписа гаранционно споразумение с Националния гаранционен фонд, дъщерно дружество на Българска банка за развитие, за финансиране на малкия и среден бизнес от сектор „Рибарство”.

Банката ще предоставя кредити и ще издава гаранции за осъществяване на проекти в сектор „Рибарство” на малки и средни предприятия, които имат одобрени проекти по ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

В рамките на гаранционната схема ще бъдат подпомагани, както съществуващи, така и стартиращи предприятия. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 000 000 лева. Максималният срок на гаранцията по кредити може да бъде до 10 години, при контрагаранциите по издадени банкови гаранции – до 3 години.

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката